CRYSTAL CITY – MEYHOMES CAPITAL

Phân khu Crystal Violet thuộc phân kỳ Crystal City – Giai đoạn 2 của đại đô thị  Meyhomes Capital Phú Quốc.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7