Ivory Resort : The Horizon Mansion

“Một xã hội thu nhỏ của giới thượng lưu” đang được kiến tạo bởi những chủ nhân The Horizon Mansion. Niềm kiêu hãnh của chính những chủ nhân như khẳng định vị thế sở hữu những dinh thự độc bản, giúp định danh giá trị bản thân.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7