Landmark 55 & Starlake Ha Noi

Landmark 55 & Starlake HaNoi bao gồm toà tháp 1 cao 55 tầng (230m) và toà tháp 2 cao 41 tầng (170m), GFA 178,888 m2 bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ khách sạn, bán lẻ và F&B.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn vì chúng tôi hoạt động 24/7